Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OCHRYMIUK

Aktualność danych:

OCHRYMIUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (189 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 290 osób, z czego:

149

kobiet

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2792. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OCHRYMIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie11 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • podlaskie95 mężczyzn, 94 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: