Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGÓRCZAK

Aktualność danych:

OGÓRCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

28

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.47.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGÓRCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).