Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGÓRKOWSKA

Aktualność danych:

OGÓRKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to OGÓRKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGÓRKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • podlaskie32 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).