Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGÓROWSKI

Aktualność danych:

OGÓROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGÓROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGÓROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie13 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).