Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGŁODZIŃSKA

Aktualność danych:

OGŁODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

kobiety

Męska forma nazwiska to OGŁODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGŁODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie34 kobiety

  • łódzkie13 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • podlaskie10 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).