Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGŁODZIŃSKI

Aktualność danych:

OGŁODZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGŁODZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGŁODZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • podlaskie6 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).