Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGŁOZIŃSKA

Aktualność danych:

OGŁOZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

101

kobiet

Męska forma nazwiska to OGŁOZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGŁOZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie44 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).