Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGŁUSZKA

Aktualność danych:

OGŁUSZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (150 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

90

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGŁUSZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie70 mężczyzn, 80 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).