Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGANIACZYK

Aktualność danych:

OGANIACZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (88 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

62

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGANIACZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie44 mężczyzn, 44 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).