Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGIŃSKA

Aktualność danych:

OGIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (161 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 759 osób, z czego:

759

kobiet

Męska forma nazwiska to OGIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2211. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie54 kobiety

 • kujawsko-pomorskie62 kobiety

 • lubelskie15 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie161 kobiet

 • małopolskie23 kobiety

 • mazowieckie127 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie11 kobiet

 • pomorskie35 kobiet

 • śląskie82 kobiety

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie31 kobiet

 • wielkopolskie38 kobiet

 • zachodniopomorskie40 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: