Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGIEŁŁO

Aktualność danych:

OGIEŁŁO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (9 osób), mazowieckim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

18

kobiet

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGIEŁŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).