Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGIEJKO

Aktualność danych:

OGIEJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

67

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGIEJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie21 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).