Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGIEWKA

Aktualność danych:

OGIEWKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie opolskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

10

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.53.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGIEWKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie14 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).