Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGINSKI

Aktualność danych:

OGINSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

2

kobiety

13

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGINSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGINSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).