Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGLĘDZIŃSKA

Aktualność danych:

OGLĘDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to OGLĘDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGLĘDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie9 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).