Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGLĘDZKA

Aktualność danych:

OGLĘDZKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to OGLĘDZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGLĘDZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).