Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGNIEWSKA

Aktualność danych:

OGNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

143

kobiety

Męska forma nazwiska to OGNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • mazowieckie76 kobiet

  • podlaskie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).