Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGNIEWSKI

Aktualność danych:

OGNIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (64 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

2

kobiety

122

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGNIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGNIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie64 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).