Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGONOWSKA

Aktualność danych:

OGONOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (524 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2047 osób, z czego:

2047

kobiet

Męska forma nazwiska to OGONOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1153. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGONOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie155 kobiet

 • kujawsko-pomorskie54 kobiety

 • lubelskie88 kobiet

 • lubuskie41 kobiet

 • łódzkie45 kobiet

 • małopolskie57 kobiet

 • mazowieckie524 kobiety

 • opolskie40 kobiet

 • podkarpackie88 kobiet

 • podlaskie111 kobiet

 • pomorskie84 kobiety

 • śląskie138 kobiet

 • świętokrzyskie163 kobiety

 • warmińsko-mazurskie156 kobiet

 • wielkopolskie39 kobiet

 • zachodniopomorskie98 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: