Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGORZAŁA

Aktualność danych:

OGORZAŁA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (14 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

48

kobiet

3

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 16.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2930. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGORZAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie6 kobiet

  • małopolskie14 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • opolskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).