Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGORZELEC

Aktualność danych:

OGORZELEC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (222 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 319 osób, z czego:

149

kobiet

170

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGORZELEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie124 mężczyzn, 98 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).