Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGORZELSKA

Aktualność danych:

OGORZELSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

155

kobiet

Męska forma nazwiska to OGORZELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGORZELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie25 kobiet

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie32 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).