Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRABISZ

Aktualność danych:

OGRABISZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

44

kobiety

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRABISZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie36 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).