Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGROCKI

Aktualność danych:

OGROCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGROCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGROCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie59 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).