Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODNA

Aktualność danych:

OGRODNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie21 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).