Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODNICZEK

Aktualność danych:

OGRODNICZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

89

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODNICZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie18 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie26 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).