Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODNY

Aktualność danych:

OGRODNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

35

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.45.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie35 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: