Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODOWIAK

Aktualność danych:

OGRODOWIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (31 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

32

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie19 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).