Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODOWICZ

Aktualność danych:

OGRODOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (147 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 552 osoby, z czego:

284

kobiety

268

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2685. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2665. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 mężczyzn, 43 kobiety

 • kujawsko-pomorskie27 mężczyzn, 31 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie10 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie20 mężczyzn, 25 kobiet

 • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • mazowieckie24 mężczyzn, 33 kobiety

 • pomorskie18 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie71 mężczyzn, 76 kobiet

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: