Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODOWSKA

Aktualność danych:

OGRODOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (142 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 620 osób, z czego:

620

kobiet

Męska forma nazwiska to OGRODOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2349. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie142 kobiety

 • lubelskie31 kobiet

 • lubuskie28 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie79 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • pomorskie41 kobiet

 • śląskie46 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie73 kobiety

 • zachodniopomorskie56 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).