Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODZIŃSKA

Aktualność danych:

OGRODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (86 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

200

kobiet

Męska forma nazwiska to OGRODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie17 kobiet

 • mazowieckie86 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).