Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODZKA

Aktualność danych:

OGRODZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (72 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

kobiet

Męska forma nazwiska to OGRODZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie8 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie18 kobiet

  • podkarpackie16 kobiet

  • śląskie72 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).