Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRODZKI

Aktualność danych:

OGRODZKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGRODZKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRODZKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie10 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn

  • podkarpackie18 mężczyzn

  • śląskie57 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).