Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRZEWALSKA

Aktualność danych:

OGRZEWALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to OGRZEWALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRZEWALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).