Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRZEWALSKI

Aktualność danych:

OGRZEWALSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to OGRZEWALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRZEWALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • mazowieckie25 mężczyzn

  • opolskie14 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).