Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGRZYŃSKA

Aktualność danych:

OGRZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (17 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

kobiet

Męska forma nazwiska to OGRZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGRZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie17 kobiet

  • podlaskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).