Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OGULEWICZ

Aktualność danych:

OGULEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

60

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OGULEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie28 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).