Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OKOŁOWICZ

Aktualność danych:

OKOŁOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 231 osób, z czego:

121

kobiet

110

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2823. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OKOŁOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubuskie16 mężczyzn, 16 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie10 mężczyzn, 9 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie14 mężczyzn, 19 kobiet

 • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: