Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OPOCZKO

Aktualność danych:

OPOCZKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie małopolskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

20

kobiet

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OPOCZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie13 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).