Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OSMALA

Aktualność danych:

OSMALA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

58

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OSMALA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 kobiety

  • podkarpackie15 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: