Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓŁGRABIA

Aktualność danych:

PÓŁGRABIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 254 osoby, z czego:

130

kobiet

124

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2817. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓŁGRABIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie65 mężczyzn, 70 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie23 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).