Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓŁKOŚNIK

Aktualność danych:

PÓŁKOŚNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (171 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 255 osób, z czego:

127

kobiet

128

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2813. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓŁKOŚNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie101 mężczyzn, 70 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).