Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓŁKOSZEK

Aktualność danych:

PÓŁKOSZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (151 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 326 osób, z czego:

163

kobiety

163

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓŁKOSZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie76 mężczyzn, 75 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie22 mężczyzn, 17 kobiet

  • świętokrzyskie18 mężczyzn, 27 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).