Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓŁROLA

Aktualność danych:

PÓŁROLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (203 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

126

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓŁROLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie96 mężczyzn, 107 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).