Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓŁTORACZYK

Aktualność danych:

PÓŁTORACZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

90

kobiet

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓŁTORACZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie49 mężczyzn, 42 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).