Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PÓLKOWSKI

Aktualność danych:

PÓLKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PÓLKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PÓLKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • łódzkie9 mężczyzn

  • mazowieckie49 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).