Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PĄCZEK

Aktualność danych:

PĄCZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (448 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2166 osób, z czego:

1098

kobiet

1068

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PĄCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie70 mężczyzn, 70 kobiet

 • kujawsko-pomorskie76 mężczyzn, 61 kobiet

 • lubelskie54 mężczyzn, 63 kobiety

 • lubuskie3 mężczyzn, 10 kobiet

 • łódzkie21 mężczyzn, 23 kobiety

 • małopolskie229 mężczyzn, 219 kobiet

 • mazowieckie126 mężczyzn, 113 kobiet

 • opolskie25 mężczyzn, 26 kobiet

 • podkarpackie178 mężczyzn, 160 kobiet

 • pomorskie115 mężczyzn, 109 kobiet

 • śląskie61 mężczyzn, 63 kobiety

 • świętokrzyskie15 mężczyzn, 20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie21 mężczyzn, 28 kobiet

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: