Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PĄCZKO

Aktualność danych:

PĄCZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (136 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 285 osób, z czego:

125

kobiet

160

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2781. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PĄCZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie73 mężczyzn, 63 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie45 mężczyzn, 33 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).