Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PĄZIK

Aktualność danych:

PĄZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (188 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

155

kobiet

143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2798. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PĄZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie85 mężczyzn, 103 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).