Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PACZKOWSKA

Aktualność danych:

PACZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (798 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 4162 osoby, z czego:

4162

kobiety

Męska forma nazwiska to PACZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

497. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PACZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie193 kobiety

 • kujawsko-pomorskie798 kobiet

 • lubelskie99 kobiet

 • lubuskie104 kobiety

 • łódzkie216 kobiet

 • małopolskie37 kobiet

 • mazowieckie617 kobiet

 • opolskie75 kobiet

 • podkarpackie134 kobiety

 • podlaskie38 kobiet

 • pomorskie243 kobiety

 • śląskie172 kobiety

 • świętokrzyskie37 kobiet

 • warmińsko-mazurskie234 kobiety

 • wielkopolskie427 kobiet

 • zachodniopomorskie290 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: